Arven fra forfedrene

Nils og Ingeborg

Nils Nilsson som senere kalte seg Nils Nilsen, var loffer fra Vârmland i Sverige. Nils arbeidet i Hurum og kjærligheten førte ham til Ingeborg Gulliksdatter, som bodde på øya Mølen utenfor Tofte. Nils og Ingeborg etablerte Myhrene gård. De hadde ei ku, og den ble brukt til å dra plogen og gi melk de første årene etter at de hadde kjøpt seg mark.

Nils og Andrine

Det var deres sønn Nils Martinius og hans kone Andrine, som gjorde mesteparten av nydyrkingen og husbyggingen. Høy og melk var de viktigste produktene for disse to generasjonene.

Fritz Bastian og Kristine

Fra 1940 drev sønnen Fritz Bastian og Kristine gården, og i denne perioden var det melk og korn som var de viktigste produksjonene.

Nils Magne og Eva

I 1970 tok deres sønn, Nils Magne og kona Eva over gården.

Jordbærproduksjonen var stor frem til slutten av 80-tallet hvor poteter og korn tok over mye av arealene.

I 1999 begynte Myhrene Gård å tilby golfspill, og i 2008 solgte Magne og Eva gården videre til sin datter, Mari.

«Nils Magne og Eva gjorde Myhrene jordbær til et begrep.»

Mari og Magnus

Det er Mari som i dag driver gården, sammen med sin svenske mann, Magnus. Som femte generasjon har de mye å ta vare på både av jord, bygninger og historie. I tillegg produseres korn, og opplevelser på gården.

Mye har skjedd siden Nils Nilsson tok skreppa si og gikk over grensen for å finne arbeid, for mer enn 150 år siden. I dag skaper og videreutvikler Mari og Magnus Myhrene historien, og bruker de ressursene gården har, i sitt arbeid.

Pin It on Pinterest

Share This