Anlegget på Myhrene ble anlagt da golfsporten var i sterk vekst på slutten av 90 tallet. Banen ble anlagt da Hurum GK trengte en hjemmebane, og de har hatt tilhold her hos oss fra 1999.

Medlemmene som er knyttet til anlegget var på det meste 1200 utøvere, men er nå nede i om lag 300. Medlemsutviklingen i golfsporten har opplever tunge tider de siste ti årene med jevn tilbakegang. Svært mange anlegg sliter tungt og det er en generell erkjennelse av at det i gode tider ble en overetablering i bransjen. Hurum Golfklubb var nok i gode år et naturlig valg for mange hyttefolk som bare spilte litt, og dessverre er det er først og fremst disse spillerne som golfsporten mistet i dårligere tider.

 

Noen idrettslag drifter eget anlegg. Her på Myhrene Gård har vi hatt en fordeling hvor idrettslaget har ansvar for den sportslige delen, medlemskap m.m, mens Myhrene Gård har ansvar for baneskjøteselen.

Grunneier og driver av anlegget inngikk en 3 årlig avtale med Hurum Golfklubb for perioden 2016-2019. I reforhandlingene ble det fra banens side presisert at inntekten inn i driftsselskapet måtte forbedres for å kunne signere på videre avtaler etter 2018.  Så har ikke skjedd og vinteren 2017/18 ga oss i tillegg utfordring med vinterskader på alle greenområder. De fleste golfklubber som rammes av vinterskader vil komme seg gjennom denne situasjonen, men for oss har dette vært en ekstra påkjenning.

De tunge driftsforholdene for 2018, med store vinterskader og tørkesommer har betydning – men valget om å legge ned golfdriften er et valg som er tatt utifra en helhetsvurdering. Beslutningen tvinger seg frem i forkant av en ny avtaleperiode og det er med tungt hjerte vi har landet på denne beslutningen Vi velger å endre driften, og ta tilbake jorda til matproduksjon etter at vi har avsluttet sesongen vi nå er inne i. Myhrene Gård er kanskje mest kjent for jordbærproduksjonen på 80 tallet. Driften ble endret i 1999 hvor golf ble en integrert del av landbruksdriften.  Fra årtusenskiftet ble fokuset lagt på golfanlegget, med økende krav til kvalitet fra medlemmene, og et ønske om å tilby et godt anlegg til en rimelig pris.

I dag har vi golfanlegg og kornproduksjon som hovedaktiviteter på gården. Vi vurderer nå fremtidige produksjon på arealet som har vært bundet opp til golf de siste 19 årene. Med årets tørkesommer som bakteppe, er det klart at det å kunne produsere mat til Norges befolkning er noe vi setter høyt.

Vi på Myhrene har vært stolte av å produsere opplevelser til fastboende og sommergjester. Jeg håper medlemmer og gjester vil tenke tilbake på spillopplevelsen og mye sosial hygge med glede. Mange har hatt sine første golfslag her hos oss og vi ønsker alle sammen fine år i andre klubber som nå vil få et tilsig av nye medlemmer. Vi har hatt trofaste kunder, men dessverre ikke mange nok, som år etter år har tilbragt mange timer langs Haraldsfjellet, hørt på fuglelivet og kost seg med en runde golf.

Vi har gitt både gjester og fastboende mulighet til å oppleve og gjøre noe sammen. Vi mener at denne type anlegg er viktig for golf som idrett- og mener helt klart at golfNorge trenger små rekrutteringsanlegg for å beholde de golferne som spiller lite golf. Overetableringen av golfanlegg på 90 tallet gjør at små anlegg som vårt her på Myhrene sliter med å få endene til å møtes. Det er rett og slett ikke mange nok spillere til å betale hva det koster å drifte anlegget.
12 hull fotballgolf ble etablert i 2017, og har i to sesonger bidratt til økt aktivitet ute på golfanlegget.

Croquetbanene som ble etablert ved klubbhuset for om lag 10 år siden har vist seg å ha stor interesse fra gjester og lokale spillere, og vi håper å kunne fortsette Croquetspillet. I august er vi stolte av at det spilles Norway Open med flere internasjonale gjester.

Vi vil takke alle som har vært med å bidra til golfdriften som medlem i idrettslaget, eller som gjest her på Myhrene. Varm takk til dere alle !

 

Vennlig hilsen Mari & Magnus Myhrene

 

Pin It on Pinterest

Share This