Å drifte et golfanlegg byr på utfordringer, det er ikke lett å få nok inntjening på våre 9 hull, med en medlemsmasse i Hurum GK som har gått fra 1200 til 300. medlemmer.  Vi ønsker å oppsummere de siste årene, for å fortelle litt om hva som skjer hos oss.  Vår samarbeidspartner Hurum Golfklubb som er et idrettslag drifter golfklubben, mens vi drifter anlegget. Slik har vi vært organisert helt fra » tidenes morgen «. Vi har gått inn i siste år av avtalen mellom HGK og Myhrene Gård.
I 2016 signerte Myhrene Gård en tre års avtale med Hurum Golfklubb ( HGK ). HGK ønsket å gå inn på en mer langsiktig avtale, men økonomien i driften gjorde at Myhrene Gård ikke kunne binde seg til mer enn 3 år. I forhandlingene av avtalen ble det fremsagt klart og tydelig fra Myhrene Gård at økonomien i driften måtte endres for å få banedriften driveverdig for fremtiden. Det ble også satt i avtalen at en reforhandling skulle starte allerede før mars 2017.  Vi utfordret HGK til å gjøre endringer ift kontigentstørrelse, kontigentvariasjon  og aktiviteter. Årsmøte 2017 tok ikke opp noe ift avtalen mellom partene og utviklingen, vi på Myhrene fikk ei heller taletid for å gå igjennom status for medlemmene.Det har gått 2 år av avtalen og HGK har ikke endret forutsetningene for drift, vi kan ikke gå inn i en forhandling i en drift som ikke er bærekraftig.

I årsmøtepapirene fra golfklubben fremkommer det ikke noe om økonomien i driften av anlegget som jo er den mest utfordrende for alle klubber som har eget anlegg, for HGK som ikke drifter eget anlegg viser det seg vanskelig å sette seg inn i hva det innebærer.

Det er beklagelig at HGK ikke har tatt våre tilbakemeldinger ved å endre måten HGK arbeider på.

HGK velger å omtale driften, og løse sine oppgaver på en måte som de selv for stå til ansvar for. Vi drifter anlegget som avtalt for 2018. Økonomien i 2018 vil avgjøre hvordan vi velger å løse driften fra 2019. Vi ser frem til å møte våre kunder i 2018- når snøen igjen forsvinner og det våres !

Vi på Myhrene vil oppfordre medlemmene av HGK  til å møte på årsmøte 6 mars.

Hilsen Myhrene Gård ved Mari

Pin It on Pinterest

Share This