Det er søndag formiddag og noen få golfere trosser duskregnet og slår noen baller. Ute er det grønnere en grønnest- de grønne omgivelsene vitner om at det nå snart er midtsommer. Jeg sitter i klubbhuset og tar imot gjestene våre, skriver litt og prater litt.

Kaffepause i klubbhuset

Kaffepause i klubbhuset

Magnus arbeider med maskinvedlikehold, det er mye jobb å holde maskinparken i orden. Mye mer arbeid enn det man skulle tro.  På alle arbeidsplasser er mye skjult aktivitet som ikke synes for omverdenen. Lederstillingen som kan synes uvesentlig eller overflødig, viser seg etter å ha vært ubesatt over en tid være helt nødvendig for å få arbeidsplassen til å fungere, arbeideren som hadde spesialkompetanse på prosjektledelse, viser seg å ha vært et gullfunn for bedriften som ikke tok seg råd til å ansette en egen prosjektleder.  Sekretæren som ubemerket vasket & ryddet på kontorene, hennes fravær var svært godt synlig for kundene.  Her hos oss er vi avhengig av oss selv og vår egen kompetanse. Magnus må selv utføre vedlikeholdsarbeid som er nødvendig på maskinene. Vi må sørge for å ha nok arbeidskraft og opplært arbeidskraft til å utføre de oppgaver som må gjøres.  Vi må avtale skiftplaner, arbeidskontrakter. Vi må utføre de markedsføringstiltak som vi mener er nødvendig- og så mye mer.  Å være ansvarlig for alt i en bedrift er en stor jobb- men det er gøy når man får det til å fungere.

Hva har jeg lært av å drifte en bedrift ? Hvis jeg skal fremheve en sak så må det bli respekt for alle oppgaver. Alle oppgaver krever kunnskap & tid, og de må gjøres. De usynlige oppgavene som ikke kunden ser er ofte de viktigste. I møte med mennesker, arbeidsplasser, ja i alle sammenhenger – respekten for andre & andres arbeid er en god grunnmur for et godt samarbeid. Så nå sitter jeg her og skriver, mens Magnus ligger på låvegulvet og skrur- men jeg har i alle fall respekten for arbeidet…..

 

MariMyhrene_Signatur

Pin It on Pinterest

Share This