Fra tidligere tider har bedrifter bare sett på den økonomiske bunnlinjen. Dersom man som bedrift skal ta fullt samfunnsansvar ser man på den tredelte bunnlinjen- virksomhetens økonomi-, miljø- og sosialregnskap

Miljofyrtarn_trykkerikvalitet08_fargerSom gårdbruker ønsker jeg bærekraftig bruk av mine områder, for å oppnå dette må arealene som benyttes, skjøtselen på anlegget og hele driftsapperatet reflektere dagens miljømål, kunnskaper og holdninger.

Å ta sin del av samfunnsansvaret var noe av motivasjonen for å bli miljøfyrtårn , fordi det å bli Miljøfyrtårn handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Ved å bli et Miljøfyrtårn kommer man altså til ferdig dekket bord når det gjelder samfunnsansvar og arbeidsforhold, og ved at det ytre miljø er godt ivaretatt gjennom
Miljøfyrtårns krav.

Flere bedrifter tilknyttet Holmsbu Opplevelser ble miljøfyrtårn vinteren 2014, og flere e på vei til å bli miljøsertifisert. Myhrene Gård er stolt av å være en virksomhet som er miljøfyrtårn- som liten bedrift brukes ressursene godt allerede, men forbedringer finnes alltid. Golf som en positiv del av å bevare kulturlandskap, og forbedre miljø- det kan jeg skrive mer om en annen gang. Etterspør bevissthet rundt miljø i ditt nettverk, det er faktisk ikke lenger nok å følge lover og regler, det forventes at man går lengre ved å vise respekt for kultur og tradisjoner, natur og miljø.

Pin It on Pinterest

Share This