Jorbruksforhandlingene er over- debatten har stilnet. Bøndene bøyer seg over sine produksjoner, det blir stille i fjøset. Det er mange viktige poeng knyttet til landbrukspolitikken. Det er ingen som kan være uenig i at landbruket er viktig for bosettingen, eller at Norge må produsere egen mat så vi kan klare oss i en krise. Det er viktig for de fleste at maten er trygg uten pesticidrester og bakterier. Til tross for at dette er viktig for de aller fleste Norske borgere er det virkelig vanskelige at lave matvarepriser er viktigere enn det å kunne opprettholde et Norsk landbruk og en Norsk næringsmiddelindustri.

Selv vil jeg ha trygg mat, og konkurransedyktige priser- aller helst fra Norsk landbruk og fra en Norsk næringsmiddelindustri- under forutsetning av at det Norske landbruket klarer å konkurrere på kvalitet og pris.

Pin It on Pinterest

Share This